Wie ik ben
Wat ik doe
Voor wie
Hoe ik dat doe
Contact

resultaat versnellen door te verbinden

Ik geef daadkrachtig en doelgericht inhoud aan uw ambities.

Lijn annenu

annenu

Ik ben Annemarie Beumers, strategisch adviseur. Ik help uw ambities te vertalen naar concrete, haalbare en uitvoerbare plannen, met oog voor kwaliteit en rendement.

Ik ga voor waardevolle samenwerkingen en leg graag de verbinding tussen ondernemers, overheid en onderwijs. 

Ik ken deze werelden in denken, werken en handelen. Ik zie, voel en begrijp de belangen die voor een ieder spelen.

'Er wordt zo veel gesproken, maar wat wordt er gezegd?'

Luisteren wij wel goed naar onze klanten en relaties?Kennen wij ze wel echt? Hoe leg je slimme en relevante verbindingen tussen mensen en activiteiten? Wat maakt een spannend nieuw plan of idee kansrijk?Ik zoek de sleutel voor succes.


We leven in een periode waarin aandacht economie en samenwerking steeds urgenter worden met focus op circulariteit, wederkerige waarde en vitaliteit.

Authentiek  zijn en bij je zuivere bedoeling blijven met oog voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Dat is mijn doel.”

daadkrachtig

Doelgericht

Enthousiast

Verbindend

Annemarie Beumers
Wat ik doevoor wie
Als zelfstandige werk ik graag aan opdrachten die gaan over ruimtelijke kwaliteit zoals stedelijke (gebieds)ontwikkeling, wonen, klimaat en circulariteit én economische vitaliteit  zoals innovatie & ontwikkeling, de kracht van familiebedrijven en fondsvorming.

Het slim schakelen tussen ondernemers, overheid en onderwijs en samen projecten en initiatieven bouwen met wederkerige waarde zit in mijn bloed.
Provincie Overijssel, afdeling Ruimte en Bereikbaarheid
Provincie Overijssel besteedt aandacht aan vitaliteit en toekomstbestendigheid van het stedelijk gebied. Dit is voor alle stakeholders in een stad hard werken. Zo'n beetje alle opgaven komen hier samen en steden zijn nooit af. Sinds 2017 adviseer ik een aantal Twentse steden bij grote gebiedsontwikkelingen en bij het opstellen van een stedelijke investeringsagenda.
BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
BPD ontwikkelt leefomgevingen van de toekomst. Vanuit de maatschappelijke overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn thuis in een prettige leefomgeving, zodat fijn wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft. Samenwerken vanuit een integrale aanpak, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn daarbij de thema's. Als strategisch relatiemanager legde ik nieuwe verbindingen met regionale partijen en bouwde ik samen met bedrijven, onderwijs en overheden aan nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld een circulair living lab in de regio Zwolle.
Expertisecentrum Familiebedrijven
Het expertisecentrum van Windesheim richt zich met kennis en inzicht uit onderzoek op de ondernemende kracht van familiebedrijven. Ik ondersteunde de lector Dr. Ilse Matser bij de vormgeving en start van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven dat op 11 september 2015 tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag werd gelanceerd in aanwezigheid van veel familiebedrijven en bestuurders. En samen met haar heb ik Stichting Ten Clarenwater, een foundation ten behoeve van onderzoek naar familiebedrijven vormgegeven en gestart. Later hielp ik de lector dr. Judith van Helvert-Beugels bij de doorontwikkeling van het centrum.
Regio Zwolle Incubator
Regio Zwolle Incubator is een fonds dat in een vroege fase innovatieve ondernemers wil financieren door middel van leningen. Voor Rabobank IJsseldelta heb ik dit fonds mede ontwikkeld en gezocht naar regionale fondspartners. Ik ben van 2014 tot 2019 fondsmanager van Stichting Regio Zwolle Incubator geweest.

'ACTIEF LUISTEREN, MEER HOREN.
SCHERP KIJKEN, MEER ZIEN'

RaboBank Verlichting
Annemarie weet op een prima wijze de agenda's van toonaangevende partijen in de regio Zwolle met elkaar te verbinden. Ze zorgt daarmee voor focus en draagt bij aan onze stip op de horizon.
Klaas Feenstra
Directeur Rabobank IJsseldelta
Stichting Regio Zwolle Incubator
Annemarie koppelt een open, enthousiaste uitstraling aan een bewonderenswaardige werklust, gedegen ervaring, en bovenal aan een gezonde nuchterheid die maakt dat zij in staat is om een casus terug te brengen tot de essentie. En dat maakt het werken met haar een genoegen!
Hans Riezebeek
Bestuursvoorzitter Stichting Regio Zwolle Incubator
Familiebedrijven Windesheim
Annemarie denkt strategisch mee met het opzetten van projecten, bewaakt de grote lijn bij de uitvoering waarbij ze soms ook hands on ondersteunt. Zo heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle opbouw van het LEF.
Dr. Ilse Matser
Lector Familiebedrijven Windesheim
Gemeente Zwolle
In aanpak ben je resultaatgericht, ondernemend en enthousiast. Met die werkwijze heb je Kennispoort een krachtige basis gegeven voor de toekomst.
René de Heer
Wethouder Gemeente Zwolle

hoe ik dat doe?

Lijn annenu bruin
Kwartiermaker

Ik ben eigenwijs ten aanzien van het proces, maar flexibel, service- en klantgericht als het gaat om de inhoud. Ik schakel daarbij gemakkelijk van strategisch bestuurlijk naar praktisch en operationeel.

Aanjager

Ik ben een actieve netwerker, ik neem het initiatief, stimuleer samenwerking en geef gevraagd en ongevraagd advies aan directie en MT.

Verbinder

Ik breng mensen met elkaar in gesprek, krijg dingen boven tafel en creëer begrip, zodat ruimte ontstaat voor samenwerking.

Waardecreator

Ik breng focus aan en geef vernieuwende inzichten, deel en ruil kennis uit, co-creëer, ga partnerships aan en introduceer nieuwe netwerken. Ik ga op zoek naar economische rendement en maatschappelijk nut.

Contact?

U kunt mij altijd mailen op annemarie@annenu.nl of bellen op: 06 51 289 387

Lijn annenu bruin